คลังหลักสูตรต้นแบบของ ประเภทวิชาชีพ จำนวน 153 หลักสูตร

♥ ประเภทวิชาชีพ จำนวน 153 หลักสูตร ♥ 

++  ช่าง  ++  

1 ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
2 ช่างเครื่องยนต์เล็ก
3 ช่างท่อและสุขภัณฑ์
4 ช่างปูนก่อสร้าง
5 ช่างไม้ก่อสร้าง
6 ช่างโทรทัศน์
7 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
8 ช่างเครื่องปรับอากาศ
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์
10 ช่างไฟฟ้าในรถยนต์
11 ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
12 ช่างซ่อมจักรยานยนต์
13 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์
14 ช่างตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม
15 ช่างแว่นตา
16 การประกอบแว่นตาและวัดสายตา

 ++  ภาษา  ++

17 ภาษาจีนกลางระดับต้น
18 ภาษาจีนกลางระดับกลาง
19 ภาษาจีนกลางระดับสูง
20 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
21 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
22 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
23 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น
24 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง
25 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง
26 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพระดับต้น
27 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพระดับกลาง
28 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพระดับสูง
29 ภาษาอังกฤษระดับต้น
30 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
31 ภาษาอังกฤษระดับสูง
32 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
33 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2
34 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารระดับ 1
35 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารระดับ 2
36 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับต้น
37 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับกลาง
38 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับสูง
39 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อเตรียมไปทำงาน
40 ภาษาเกาหลี ระดับต้น
41 ภาษาเกาหลี ระดับกลาง
42 ภาษาเกาหลี ระดับสูง
43 ภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

 ++  สอนขับรถยนต์  ++

44 สอนขับรถยนต์สี่ล้อเล็ก

 ++  คอมพิวเตอร์ ++

45 การใช้งานระบบเครือข่าย(LOCAL AREA NETWORK)
46 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดการฐานข้อมูล
47 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
48 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการ
49 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง
50 การใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์
51 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการประมวลผลคำ
52 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ (Presentation Package)
53 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)
54 การประกอบและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
55 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
56 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปออโตแคต
57 การใช้โปรแกรมวินโดวส์
58 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพจเมกเกอร์สำหรับวินโดวส์
59 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์เวิร์ดสำหรับวินโดวส์
60 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟเอ็กเซลสำหรับวินโดวส์
61 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดีเบส ทรีพลัส ชั้นต้น
62 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดีเบส ทรีพลัส ชั้นสูง
63 การใช้โปรแกรมฟอกซ์โปร ชั้นต้น
64 การใช้โปรแกรมฟอกซ์โปร ชั้นสูง
65 ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
66 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก
67 การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
68 การใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
69 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องแมคอินทอช
70 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
71 การตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้น
72 นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) 

++  เสริมสวย ++

73 ตัดผมชาย
74 เสริมสวย(แต่งผม แต่งหน้า และแต่งเล็บ)
75 การตัดแต่งทรงผม
76 การแต่งหน้า
77 การดัด ยืดและเปลี่ยนสีผม
78 การตกแต่งเล็บเบื้องต้น

++  การประกอบอาหาร และการตกแต่งอาหาร ++

79 ช่างแกะสลักผักและผลไม้
80 การทำซาละเปา
81 การประดิษฐ์และตกแต่งขนมต่าง ๆ(การปั้นมาซิแพน)
82 การประกอบอาหารจานเดียว
83 การประกอบอาหารจำนวนมาก
84 การประกอบอาหารหวาน
85 ช่างอาหารอบ
86 ช่างอาหารไทย
87 การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
88 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
89 อาหารว่างนานาชาติ
90 อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
91 อาหารไทยมืออาชีพ

++  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ++

92 บริการธุรกิจการท่องเที่ยว
93 ธุรกิจการโรงแรม
94 การบริการส่วนหน้าของโรงแรม
95 งานแม่บ้านโรงแรม
96 ผู้นำเที่ยวชุมชน

++  การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ++

97 การออกแบบเสื้อผ้า
98 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
99 การตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัข
100 การตัดเย็บกระเป๋าใส่สุนัขแบบพกพา
101 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าท้องถิ่น

++  การประกอบธุรกิจร้านอาหาร ++

102 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
103 การบัญชีธุรกิจร้านอาหาร
104 การจัดซื้อเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจร้านอาหาร
105 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
106 การผสมเครื่องดื่มและการบริการ
107 การบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
108 บาริสต้า
109 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ  

++  การตลาด ++

110 บัญชีการเงิน
111 การจัดการสำนักงาน
112 เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์
113 การขาย
114 การบัญชีเบื้องต้น
115 การบริหารการตลาด
116 เลขานุการ
117 งานประชาสัมพันธ์
118 การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์

++  การเดินเรือ ++

119 นักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายเดินเรือ)
120 นักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายช่างกลเรือ)

++  โลจิสติกส์ ++

121 การจัดการโลจิสติกส์ระดับต้น
122 การจัดการโลจิสติกส์ระดับกลาง
123 การนำเข้าสินค้าและส่งสินค้าออก

++  การออกแบบและประดิดประดอย ++

124 การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวสัตว์
125 การจัดดอกไม้
126 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
127 ดอกไม้ประดิษฐ์
128 การจัดดอกไม้แบบสากล
129 การร้อยมาลัยผ้าเช็ดหน้าชำร่วย
130 ศิลปประดิษฐ์ทั่วไป

++  การพูดและการแสดง ++

131 การพัฒนาบุคลิกภาพ
132 การเดินแบบ
133 พื้นฐานการแสดง
134 ทักษะการแสดง
135 การแสดงสำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์
136 ละครสร้างสรรค์
137 ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นต้น
138 ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นกลาง
139 การพูดระดับต้น
140 การพูดระดับกลาง
141 การพูดระดับสูง
142 พื้นฐานการผลิตรายการโทรทัศน์

++  การบริบาล ++

143 การดูแลเด็กเล็ก
144 การดูแลผู้สูงอายุ
145 การฝึกอบรมผู้อนุบาลและบริการเพื่อไปทำงานไต้หวัน
146 การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง
147 ผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน
148 ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ
149 พนักงานต้อนรับผู้ป่วย 

++  นวดแผนไทย ++

150 นวดแผนไทย 60 ชม
151 นวดแผนไทย 180 ชม

++  การบริการ ++

152 ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
153 รักษาความปลอดภัย