17 หลักสูตรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ/หนังสือแจ้ง/หลักสูตร

 1. ประกาศ สช. เรื่อง หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (หนังสือแจ้ง: ศธจ. , ผอ.สช.จ.)
  1.1 ผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน  (pdf  , e-Book)
  1.2 ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ  (pdf  , e-Book)
  1.3 อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  (pdf , e-Book)
  1.4 อาหารไทยมืออาชีพ  (pdf , e-Book)
  1.5 ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล  (pdf , e-Book)
  1.6 กีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน  (pdf , e-Book)
  1.7 ยิมนาสติกเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก  (pdf , e-Book)
  1.8 ยิมนาสติกเบื้องต้น  (pdf , e-Book)


 2. ประกาศ สช. เรื่อง หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (หนังสือแจ้ง: ศธจ. , ผอ.สช.จ.)
  2.1 พนักงานต้อนรับผู้ป่วย  (pdf , e-Book)
  2.2 บาริสต้า  (pdf , e-Book)
  2.3 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ  (pdf , e-Book)
  2.4 การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์  (pdf , e-Book)
  2.5 นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)  (pdf , e-Book)


 3. ประกาศ สช. เรื่อง หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (หนังสือแจ้ง: ศธจ. , ผอ.สช.จ.)
  3.1 จินตคณิต ระดับต้น  (pdf  , e-Book)
  3.2 จินตคณิต ระดับกลาง  (pdf , e-Book)
  3.3  จินตคณิต ระดับสูง  (pdf , e-Book)
  3.4 การประกอบแว่นตาและวัดสายตา  (pdf , e-Book)