ขอเชิญผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ

เข้าร่วมการการอบรมออนไลน์วิชาดนตรีสากล

ในวันที่ 10 และ 13 ก.ย. 2564  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

 

โดยสามารถเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 834 0288 5664

Passcode : 100964

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน >> คลิก

กำหนดการ >>คลิก