ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ

เข้าร่วม การอบรมความรู้เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะเริ่มต้น (ผู้ป่วยสีเขียว)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในวันที่ 15 ก.ย. 2564  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

 

โดยสามารถเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 858 6127 3522

Passcode : 151064

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียน และกำหนดการ >>คลิก