ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
ได้ที่ www.covid.moe.go.th