ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ

เข้าร่วมกิจกรรมตัดผมได้ง่ายๆ ที่บ้านในยุคโควิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในวันที่ 9 ก.ย. 2564  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

 

โดยสามารถเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 869 4090 1993

Passcode : 090921

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียน และกำหนดการ >>คลิก